Sök medlemskap

Sök medlemskapFör att bli medlem i Skolhandledarföreningen

krävs att du:


- har en kvalificerad handledarutbildning som

- har skett över tid, 1,5 – 2 år,

- innefattar egen handledning samt praktik med handledning på den handledningen, exempelvis, S:t Lukas grupphandledarutbildningar, KSL:s utbildning,

ER kompetens och utveckling, Ersta-Sköndals utbildning eller liknande.


eller

- har motsvarande styrkta kunskaper och erfarenheter


samt

- är pedagog eller företräder annan yrkesgrupp som

arbetar för handledning inom utbildningssystemet

- godkänns av styrelsen

och därefter erlägger en av årsmötet fastställd årsavgift


Medlemskap sker genom ett ansökningsförfarande

där styrelsen är beslutande instans vid eventuella tveksamheter. Medlemsavgiften är 400 kronor/år.


Är du intresserad?

Välkommen med din ansökan!

Blankett för ansökan om medlemskapAnsvarig för medlemsfrågor i styrelsen, är

Eva Anderberg som nås via föreningens mailadress.Föreningens postgiro: 108422-7


CITAT

"Jag har handledning med mig själv när jag kör fast i jobbet och tänker – Hur skulle vi ha pratat om den här situationen om det var handledning? Det hjälper mig att hitta vidare och jag har lärt mig ett nytt sätt att tänka och förhålla mig till det som sker i arbetet.”


"Det är viktigt att du och

alla andra mår bra på jobbet!

KÄNSLOR SMITTAR!"

”Handledning - den bästa form av kompetensutveckling som jag har varit med om!

Jag får börja precis där jag är och utvecklas i den dialog som förs, kan det bli bättre?"

”Grupphandledningen har varit ett skönt andningshål och ett bekvämt ryggstöd.”

"Genom att sätta fokus på

pedagogernas förutsättningar

att utföra sitt arbete

tillgodoses elevernas behov

av stimulerande undervisning

och goda relationer."