Skolhandledarföreningen
NYHETER


VÅREN 2024


Öppen föreläsning


Fredag 26 april

kl 13-16

Café Utsikten, Rehnsgatan 20, 6-7tr,

T-bana Rådmansgatan


"Kärnkvaliteer - en modell för att förstå dig själv och andra"


Föreläsare:

Eva Mari Halen, fritidspedagog, skolledare och handledare.

Sanna Holmström, förskollärare, specialpedagog och handledare.


Inbjudan

Anmälan

HISTORIK


Medlemsdag med workshop & årsmöte

Lördag 16 mars

kl 9.30-16.30

Folkkulturcenter Hjorthagen, Stockholm


"Handledning; en kreativ, narrativ, systemisk och konstnärlig ansats"


Föreläsare:

Elisabet Wollsén, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, utbildare och forskare.Öppen föreläsning

Fredag 16 februari

kl 13-16

Hälsans Hus, Stockholm


"Trygghet och glädje i handledning"


Föreläsare:

Ulrika Ernvik, socionom, leg. psykoterapeut, handledare och författare.Tidigare föreläsningar

 

Välkommen till Skolhandledarföreningen


... en föreningför dig som har

en kvalificerad handledarutbildning och

vill verka för handledning i skolan.

AKTUELLT


Kommande föreläsningar:

26 april - se inbjudan/anmälan

20 september

15 novemberÅrsmötet med medlemsdag den

16/3 var en trevlig och inspirerande dag. Till ny suppleant valdes

Nanaz Fassih. Dessvärre saknas valberedning och vi behöver två

som vill ta på sig uppdraget.

Maila oss vid intresse!
Handledning gör skillnad!

Professionell handledning syftar till att utveckla:

- didaktisk kompetens

- yrkesspråk och yrkesidentitet

- ledarskap och relationskompetens

- handlingsberedskap i relation till styrdokumenten


Professionellt ledda samtal

är hälsobefrämjande och

blir ett redskap i arbetsmiljöarbetet.


Citat

”Handledning – den bästa form av kompetens-utveckling som jag har

varit med om!

Jag får börja precis där

jag är och utvecklas i den

dialog som förs, kan det

bli bättre?"


"Genom att sätta fokus

på pedagogernas förutsättningar

att utföra sitt arbete

tillgodoses elevernas

behov av stimulerande undervisning

och goda relationer."