Skolhandledarföreningen

Hem

Om handledning

Om föreningen

Sök handledare

Sök medlemskap

Kontakt

Länkar och lästips

 

 

 

”Handledning - den bästa form av kompeten-sutveckling som jag har

varit med om!

Jag får börja precis där

jag  är och utvecklas i den

dialog som förs, kan det

bli bättre?"

 

 

 

"Genom att sätta fokus

på pedagogernas förutsättningar

att utföra sitt arbete

tillgodoses elevernas

behov av stimulerande undervisning

och goda relationer."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuellt


Våren 2020

 

Öppna föreläsningar:


21 februari

kl 13.00-16.00

Att handleda ledningsgrupper och rektorer


Anita Nordzell, lektor på Stockholms Universitet föreläser


Inbjudan

Anmälan


24 april

kl 13.00-16.00

Om Barnkonventionen


Inbjudan kommer


Årsmöte

13 mars 18.00-20.00

Inbjudan

AnmälanVidareutbildnings-

program för handledare

Fredagar 9.00-15.30


13 mars


”Handledning utifrån ett systemiskt perspektiv”


Hardy Olson, socionom, handledare och leg. psykoterapeut.


15 maj


” Hur vi kan handleda grupper i utvecklande grupprocesser”


Johan Wisén, utbildar i handledning, arbetar med grupp-, ledar och organisationsutveckling


Inbjudan 

AnmälanHösten 2020


Medlemsdag

3 oktober

Workshop med Christina Löwenborg


Öppna föreläsningar:

23 oktober

Kollegialt lärande - vad är det? - Maja Lindqvist föreläser


November - föreläsare ej klar


Vidareutbildnings-

program för handledare

Fredagar 9.00-15.30


9 oktober

4 december 

 

 

 

 

 


Välkommen till Skolhandledarföreningen

... en förening för dig som har

en kvalificerad handledarutbildning och

vill verka för handledning i skolan.


Handledning gör skillnad!


ledda samtal syftar till

att utveckla: 


-  didaktisk kompetens

- yrkesspråk och yrkesidentitet

- ledarskap och relationskompetens

- handlingsberedskap i relation till styrdokumenten


Professionellt ledda samtal

är hälsobefrämjande och 

blir ett redskap i arbetsmiljöarbetet.            Nyheter

Hej alla gamla och nya medlemmar!


Nu drar vi igång vårens aktiviteter med start eftermiddagen den 21 februari kring att handleda ledningsgrupper. Det är en öppen föreläsning där icke-medlemmar som saknar handledarutbildning kan delta.


Den 14 februari är sista anmälningsdagen för Vidareutbildningsprogrammet. Även dit kan man anmäla sig om man inte är medlem, men man behöver ha en handledarutbildning för att bidra till det nätverkande som möjliggörs vid våra tillfällen till möten. Vår arbetsgrupp arbetar hårt för att skapa bra föreläsningar som fyller på dig som handledare. Du får möjlighet att få lyssna på bra föreläsare med andra handledare till en liten peng eftersom vi alla inom föreningen arbetar ideellt och inte förväntar oss några vinster, men vi måste går runt! Så ska vi kunna fortsätta att bjuda in till dessa föreläsningar behöver vi hjälpas åt att sprida informationen om att de finns och få fler att komma. Och du som funderat på att komma, anmäl dig snarast så att vi kan genomföra Vidareutbildningsprogrammet under våren och i framtiden.


 

Historik


Hösten 2019


17-18 augusti

19-20 oktober

1-2 februari

25-26 april

Aktionsmetodik för lärande i arbetslivet - med skola, förskola som gemensamt fokus

Jan Platander

Eva Anderberg


Öppna föreläsningar:


27 september

Reparativa  dialoger - 

Eva Fahlström Borg


25 oktober

Kollegial handledning - 

Elisabeth Åsén Nordström


 

Vidareutbildnings-

program för handledare

 

Stöd för skolnärvaro - handledning för teamet som stödjande och främlande metod

Malin Gren Lundell


Bättre med bra framtid än bra berättelser om det förflutna - handledning i ett systemiskt/salutogent perpektiv

Roland Widlund


Tidigare föreläsningarSidan uppdaterad januari 2015  

© Copyright 2005 Skolhandledarföreningen   

En produktion från Erbenius Media  Foto: Åsa Örnberg, Tecknad bild: Kajsa Nordqvist