Skolhandledarföreningen

Aktuellt


Våren 2020

 

Öppna föreläsningar:


15 maj -  inställd. Info kommer till er som har anmält er!


” Hur vi kan handleda grupper i utvecklande grupprocesser”


Johan Wisén, utbildar i handledning, arbetar med grupp-, ledar och organisationsutveckling


Inbjudan 

AnmälanHösten 2020


Medlemsdag

3 oktober

Workshop med Christina Löwenborg


Inbjudan
Anmälan


Öppna föreläsningar:


Endast för medlemmar eftersom vi gör en onlineföreläsning för första gången.

23 oktober

Kollegialt lärande

Vad är det? 

www.Specmaja.se

Maja Lindqvist 

P.g.a Corona sker  föreläsningen online


Inbjudan

Anmälan


INSTÄLLT

13 November

Skolutveckling ur ett systemiskt och medskapande perspektiv

Pontus Holmgren

Ulrika Tillberg Luckey


Vidareutbildnings-

program för handledare

Fredagar 9.00-15.30


Inbjudan

Anmälan stängd


9 oktoberINSTÄLLT

Grupphandledning som medveten yrkesträning Ola Eriksson


4 december INSTÄLLT

Från intervju till färdigt

uppdrag

Lilja Calvert 

 

 

 

 

 

Hem

Om handledning

Om föreningen

Sök handledare

Sök medlemskap

Kontakt

Länkar och lästips

 

 

 

”Handledning - den bästa form av kompeten-sutveckling som jag har

varit med om!

Jag får börja precis där

jag  är och utvecklas i den

dialog som förs, kan det

bli bättre?"

 

 

 

"Genom att sätta fokus

på pedagogernas förutsättningar

att utföra sitt arbete

tillgodoses elevernas

behov av stimulerande undervisning

och goda relationer."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Välkommen till Skolhandledarföreningen

... en förening för dig som har

en kvalificerad handledarutbildning och

vill verka för handledning i skolan.


Handledning gör skillnad!


ledda samtal syftar till

att utveckla: 


-  didaktisk kompetens

- yrkesspråk och yrkesidentitet

- ledarskap och relationskompetens

- handlingsberedskap i relation till styrdokumenten


Professionellt ledda samtal

är hälsobefrämjande och 

blir ett redskap i arbetsmiljöarbetet.            Nyheter  


 

Historik


Hösten 2019


17-18 augusti

19-20 oktober

1-2 februari

25-26 april

Aktionsmetodik för lärande i arbetslivet - med skola, förskola som gemensamt fokus

Jan Platander

Eva Anderberg


Öppna föreläsningar som varit:


27 september-19

Reparativa  dialoger - 

Eva Fahlström Borg


25 oktober-19

Kollegial handledning - 

Elisabeth Åsén Nordström


21 februari - 20
Att handleda ledningsgrupper och rektorer

Anita Nordzell


13 mars

Handledning utifrån ett systemiskt perspektiv”

Hardy Olson 

Vidareutbildnings-

program för handledare

 

Stöd för skolnärvaro - handledning för teamet som stödjande och främlande metod

Malin Gren Lundell


Bättre med bra framtid än bra berättelser om det förflutna - handledning i ett systemiskt/salutogent perpektiv

Roland Widlund


Tidigare föreläsningarSidan uppdaterad januari 2015  

© Copyright 2005 Skolhandledarföreningen   

En produktion från Erbenius Media  Foto: Åsa Örnberg, Tecknad bild: Kajsa Nordqvist