Skolhandledarföreningen

Aktuellt

Våren 2021


Öppna föreläsningar:


19 februari 

kl. 13.00-16.00

Digital föreläsning


Ann-Marie Körling

”Skolan som en arbetsplats för vuxna”


Ann-Marie Körling är grundskolelärare, utbildad och erfaren handledare som under det senaste året arbetat i skolan. Under föreläsningen gör hon kopplingar mellan sina erfarenheter i skolan och sin roll som handledare.


Inbjudan


Anmälan


19 mars

Årsmöte kl. 16.30 , det blir ett digitalt årsmöte.


Anmälan21 maj 

kl. 13.00-16.00

Skolutveckling ur ett systemiskt och medskapande perspektiv

Pontus Holmgren

Ulrika Tillberg Luckey


Inbjudan


AnmälanVidareutbildnings-

program för handledare tyvärr inställt under våren 2021


men datum hösten preliminärt bokat 2021


Fredagar 9.00-15.30Lilja Calvert 22 oktober


Ola Eriksson 10 december
 

 

 

 

 

 

Hem

Om handledning

Om föreningen

Sök handledare

Sök medlemskap

Kontakt

Länkar och lästips - omarbetas

 

 

 

”Handledning - den bästa form av kompetens-utveckling som jag har

varit med om!

Jag får börja precis där

jag  är och utvecklas i den

dialog som förs, kan det

bli bättre?"

 

 

 

"Genom att sätta fokus

på pedagogernas förutsättningar

att utföra sitt arbete

tillgodoses elevernas

behov av stimulerande undervisning

och goda relationer."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Välkommen till Skolhandledarföreningen

... en förening för dig som har

en kvalificerad handledarutbildning och

vill verka för handledning i skolan.


Handledning gör skillnad!


Professionell handledning syftar till

att utveckla: 


-  didaktisk kompetens

- yrkesspråk och yrkesidentitet

- ledarskap och relationskompetens

- handlingsberedskap i relation till styrdokumenten


Professionellt ledda samtal

är hälsobefrämjande och 

blir ett redskap i arbetsmiljöarbetet.            Nyheter  


 

Historik


Hösten 2019


17-18 augusti

19-20 oktober

1-2 februari

25-26 april

Aktionsmetodik för lärande i arbetslivet - med skola, förskola som gemensamt fokus

Jan Platander

Eva Anderberg


Föreläsningar som varit:


27 september-19

Reparativa  dialoger - 

Eva Fahlström Borg


25 oktober-19

Kollegial handledning - 

Elisabeth Åsén Nordström


21 februari - 20
Att handleda ledningsgrupper och rektorer

Anita Nordzell


13 mars-20

Handledning utifrån ett systemiskt perspektiv”

Hardy Olson


3 oktober-20

Workshop med Christina Löwenborg


23 oktober-20 

Digital föreläsning

Kollegialt lärande

Vad är det? 

www.Specmaja.se

Maja Lindqvist  

Vidareutbildnings-

program för handledare

 

Stöd för skolnärvaro - handledning för teamet som stödjande och främlande metod

Malin Gren Lundell


Bättre med bra framtid än bra berättelser om det förflutna - handledning i ett systemiskt/salutogent perpektiv

Roland Widlund


Tidigare föreläsningarSidan uppdaterad januari 2015  

© Copyright 2005 Skolhandledarföreningen   

En produktion från Erbenius Media  Foto: Åsa Örnberg, Tecknad bild: Kajsa Nordqvist