Skolhandledarföreningen

Handledning gör skillnad!

Professionell handledning syftar till att utveckla:

- didaktisk kompetens

- yrkesspråk och yrkesidentitet

- ledarskap och relationskompetens

- handlingsberedskap i relation till styrdokumenten


Professionellt ledda samtal

är hälsobefrämjande och

blir ett redskap i arbetsmiljöarbetet.

Välkommen till Skolhandledarföreningen

... en förening för dig som har

en kvalificerad handledarutbildning och

vill verka för handledning i skolan.

 

CITAT

”Handledning – den bästa form av kompetens-utveckling som jag har

varit med om!

Jag får börja precis där

jag är och utvecklas i den

dialog som förs, kan det

bli bättre?"


"Genom att sätta fokus

på pedagogernas förutsättningar

att utföra sitt arbete

tillgodoses elevernas

behov av stimulerande undervisning

och goda relationer."NYHETER


VÅREN 2024

Medlemsdag med workshop & årsmöte

Lördag 16 mars

kl 9.30-16.30

Folkkulturcenter Hjorthagen, Stockholm


"Handledning; en kreativ, narrativ, systemisk och konstnärlig ansats"


Föreläsare:

Elisabet Wollsén, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, utbildare och forskare. 


Inbjudan

AnmälanÖppen föreläsning

Fredag 16 februari

kl 13-16

Hälsans Hus, Stockholm


"Trygghet och glädje i handledning"


Föreläsare:

Ulrika Ernvik, socionom, leg. psykoterapeut, handledare och författare.


Inbjudan

Anmälan

 

HISTORIK


Julbrev 2023


HÖSTEN 2023

Öppen föreläsning

Fredag 1 december

kl 13-16

Hälsans Hus, Stockholm

"Framgångsfaktorer för att möta motstånd - erfarenheter från arbetet med Samverkan för Bästa Skola"

Föreläsare: Eva Anderberg och Maria Danielsson.


Öppen föreläsning

Fredag 6 oktober

kl 13-16

Hälsans Hus, Stockholm

"Lyssnandets konst - om samtal i skolan"

Föreläsare: Margareta Normell och Lina Sparrman.


Tidigare föreläsningar