Om föreningen

Om föreningen


Skolhandledarföreningen är en ideell förening som bildades 2002 av skolhandledare utbildade vid S:t Lukas i Uppsala.


Föreningens ambition är att sprida kunskap om handledning i skola och förskola samt att verka för hög kvalité på denna.

Föreningens uppgift är att för medlemmarna anordna fortbildning, skapa förutsättningar för handledning på handledningen och att möjliggöra ett erfarenhetsutbyte.Föreningens stadgar 2019


Föreningens medlemmar har lång erfarenhet av arbete inom skola och förskola och har en kvalificerad handledarutbildning.


Medlemmarna finns representerade på många orter runt om i landet och har olika kompetensområden. För vidare information se länken "Sök handledare".


Föreningens postgiro: 108422-7


Föreningsdokumentation


Stadgar


Årsmötesprotokoll kommer


Verksamhetsberättelse 2023


Verksamhetsplan 2024


CITAT

"Jag visste att jag var en bra lärare även innan jag fick handledning, men nu vågar jag säga och känna att jag är det"”Handledningen gör mig trygg i att vara otrygg”

"Vad är det för känslor lärare ger uttryck för när de gnäller på personalrummet?"