Skolhandledarföreningen

Hem

 

”Handledning - den bästa form av kompeten-sutveckling som jag har

varit med om!

Jag får börja precis där

jag är och utvecklas i den

dialog som förs, kan det

bli bättre?"

 

 

 

"Genom att sätta fokus

på pedagogernas förutsättningar

att utföra sitt arbete

tillgodoses elevernas

behov av stimulerande undervisning

och goda relationer."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våren 2019

 

15 februari

Öppen föreläsning

 

15 mars

Årsmöte

 

5 april

Öppen föreläsning

 

Vidareutbildnings-

program för handledare

Våren 2019

 

15 mars

17 maj

 

Hösten 2018

 

28 september

13.00-16.00

Öppen föreläsning

Etiska dimensioner i lärarens arbete

Sara Irisdotter Aldenmyr

 

16 november

13.00-16.00

Öppen föreläsning

Tillbaka till skolan - om hemmasittare

Krysmynta Sjödin

 

Vidareutbildnings-

program för handledare

 

Inbjudan

 

12 oktober

9.00-15.30

När handledning är som allra bäst - vad gör vi då?

Sara Ingvarsson

 

7 december

9.00-15.30

Vad gör man som handledare när man tappar sin mentaliseringsförmåga?

Samforskning

Anders Wächter

 

 

 

Välkommen till Skolhandledarföreningen

... en förening för dig som har

en kvalificerad handledarutbildning och

vill verka för handledning i skolan.

 

Handledning gör skillnad!

 

ledda samtal syftar till

att utveckla: 

 

- didaktisk kompetens

- yrkesspråk och yrkesidentitet

- ledarskap och relationskompetens

- handlingsberedskap i relation till styrdokumenten

 

Professionellt ledda samtal

är hälsobefrämjande och 

blir ett redskap i arbetsmiljöarbetet.

 

 

Nu finns vårens tider för öppna föreläsningar, årsmötet och vidareutbildningsprogrammet. Ämne och föreläsare är inte helt klart, så det får vi återkomma med.

 

Föreläsningen med Krysmynha Sjödin var välbesökt och kändes högaktuell. Hon presenterade hur hon ser på skillnaden mellan hemmasittare och elever som skolkar och att det påverkar hur man arbetar med att få tillbaka elevena till skolan. Det är sällan endast ett skäl till att eleven stannar hemma, utan det är oftast fler sammanflätade orsaker. Det är ett långsiktigt, medvetet och ihärdigt arbete som måste till för att lyckas.

 

 

Föreläsningen med Anders Wächter var välbesökt och inspirerande. På förmiddagen bjöds vi på en filmsekvens där Anders visade när hans mentaliseringsförmåga sattes på prov för att sedan fördjupa oss i vad som kan göra att man tappar den. Eftermiddagen handlade om samforskningssamtal för att få syn på sig själv i handledarrollen och på det sättet utveckla sitt handledande. Även då fick vi ta del av en filmsekvens med Anders som handledare.

 

Dagen var lärorik och inspirerande. Vi som var där var imponerade över modet att visa sina tillkortakommande för att ge oss redskap att utveckla handledarrollen. Ett stort tack till Anders för den generositeten!

 

Du som vill ha kopior på Powerpointen hittar mailadressen till Roland Widlund i inbjudan till höstens föreläsningar. Han vidarebefordrar föreläsarens PowerPoint vid förfrågan.

Nyheter

 

Sidan uppdaterad januari 2015  

© Copyright 2005 Skolhandledarföreningen   

En produktion från Erbenius Media  Foto: Åsa Örnberg, Tecknad bild: Kajsa Nordqvist

Historik

 

Våren 2018

 

16 februari

13.00-16.00

Öppen föreläsning

Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn - Anna-Carin Magnusson

 

16 mars

Årsmöte

16.00-18.00

 

17 mars

Medlemsdag

Workshop

 

20 april

Casemetodik med Ylva Wibeaus

 

Vidareutbildnings-

program för handledare

 

16 mars

9.00-15.30

Handledningsmetodik - erfarenhetsutbyte

Eva Dahlqvist

 

18 maj

9.00-15.30

Att samtala med barn – olika förutsättningar och metodik

Eva Redemo