Skolhandledarföreningen

Hem

Om handledning

Om föreningen

Sök handledare

Sök medlemskap

Kontakt

Länkar och lästips

 

 

 

”Handledning - den bästa form av kompeten-sutveckling som jag har

varit med om!

Jag får börja precis där

jag  är och utvecklas i den

dialog som förs, kan det

bli bättre?"

 

 

 

"Genom att sätta fokus

på pedagogernas förutsättningar

att utföra sitt arbete

tillgodoses elevernas

behov av stimulerande undervisning

och goda relationer."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Hösten 2019

 

Utbildning i processledning för medlemmar:


Aktionsmetodik för lärande i arbetslivet - med skola, förskola som gemensamt fokus

Jan Platander och

Eva Anderberg

17-18 augusti

19-20 oktober

1-2 februari

25-26 april


Inbjudan

Anmälan - kursen är fulltecknad


Öppna föreläsningar:


27 september

13.00-16.00

Reparativa  dialoger

Eva Fahlström Borg


Inbjudan - kommer

Anmälan - länk kommer


25 oktober

13.00-16.00

Kollegial handledning

Elisabeth Åsén Nordström


Inbjudan - kommer

Anmälan - länk kommer
Vidareutbildningsprogram för handledare

Två  fredagar 9.00-15.30


Inbjudan 

Anmälan


11 oktober

Malin Gren Lundell

Leg psykolog och terapeut


6 december

Roland Widlund

Ped handledare och handledarutbildare


 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till Skolhandledarföreningen

... en förening för dig som har

en kvalificerad handledarutbildning och

vill verka för handledning i skolan.


Handledning gör skillnad!


ledda samtal syftar till

att utveckla: 


-  didaktisk kompetens

- yrkesspråk och yrkesidentitet

- ledarskap och relationskompetens

- handlingsberedskap i relation till styrdokumenten


Professionellt ledda samtal

är hälsobefrämjande och 

blir ett redskap i arbetsmiljöarbetet.            Nyheter

Fredagens Vidareutbildningsprogram hölls av Stefan Heimer som gick igenom vad det innebär att arbeta lösningsfokuserat. Vi gjorde några övningar för att illustrera hur man kan arbeta. Stefan betonade att det är mer ett förhållningssätt än en metod. Flera av oss hade stött på teorierna tidigare och även arbetat för att förhålla oss lösningsfokuserat. Detta blev en mycket inspirerande dag som andades lösningsfokusering från start till mål. Vill du läsa mer om Stefan Heimer så hittar du information här: 

http://mareld.se/konsultnatverk/stefan-heimer/ Nu är datumen för höstens spännande program klara. Det finns ännu inga färdiga inbjudan att ta del av för att se innehållet, men de kommer att läggas ut så snart de är klara!Historik


Våren 2019

 

15 februari

Att skapa tillgängliga lärmiljöer

Ewa Bohlin


24 mars

Genus i organisationer

Eva Amundsdotter 


5 april

Aktiverande

metoder för processledning och grupphandledning

Jan Platander

Eva Anderberg

 

Vidareutbildnings-

program för handledare

 

15 mars

Systemtänkande, förståelsebaserat ledarskap och mötets magi

Pär Eriksson

 

17 maj

Stefan Heimer - 

Handledning utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt

Stefan Heimer


Hösten 2018


28 september

Etiska dimensioner i lärarens arbete

Sara Irisdotter Aldenmyr


16 november

Tillbaka till skolan - om hemmasittare

Krysmynta Sjödin


Vidareutbildnings-

program för handledare


12 oktober

När handledning är som allra bäst - vad gör vi då?

Sara Ingvarsson


7 december

Vad gör man som handledare när man tappar sin mentaliserings-förmåga?

Samforskning

Anders Wächter


Tidigare föreläsningarSidan uppdaterad januari 2015  

© Copyright 2005 Skolhandledarföreningen   

En produktion från Erbenius Media  Foto: Åsa Örnberg, Tecknad bild: Kajsa Nordqvist