Skolhandledarföreningen

Hem

 

”Handledning - den bästa form av kompeten-sutveckling som jag har

varit med om!

Jag får börja precis där

jag är och utvecklas i den

dialog som förs, kan det

bli bättre?"

 

 

 

"Genom att sätta fokus

på pedagogernas förutsättningar

att utföra sitt arbete

tillgodoses elevernas

behov av stimulerande undervisning

och goda relationer."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hösten 2018

 

28 september

13.00-16.00

Öppen föreläsning

Etiska dimensioner i lärarens arbete

Sara Irisdotter Aldenmyr

Inbjudan

Anmälan

 

16 november

13.00-16.00

Öppen föreläsning

Tillbaka till skolan - om hemmasittare

Krysmynta Sjödin

 

 

Vidareutbildnings-

program för handledare

 

Inbjudan

Anmälan

 

12 oktober

9.00-15.30

När handledning är som allra bäst - vad gör vi då?

Sara Ingvarsson

 

7 december

9.00-15.30

Vad gör man som handledare när man tappar sin mentaliseringsförmåga?

Samforskning

Anders Wächter

 

 

 

Välkommen till Skolhandledarföreningen

... en förening för dig som har

en kvalificerad handledarutbildning och

vill verka för handledning i skolan.

 

Handledning gör skillnad!

 

ledda samtal syftar till

att utveckla: 

 

- didaktisk kompetens

- yrkesspråk och yrkesidentitet

- ledarskap och relationskompetens

- handlingsberedskap i relation till styrdokumenten

 

Professionellt ledda samtal

är hälsobefrämjande och 

blir ett redskap i arbetsmiljöarbetet.

 

 

 

 

Fredagen den 20 april genomfördes en mycket uppskattad workshop kring case-metodik av Ylva Wibeaus. Vi som var med fick ta del av ett mycket väl genomarbetat case som kändes synnerligen aktuellt. Sedan arbetade vi under eftermiddagen enligt den modell som Ylva även beskrev för oss. Tiden gick oerhört fort och det kändes som en spännande modell för att öva sig i att se på skeenden i olika perspektiv.

 

Nu är datum och innehåll för höstens program inom Vidareutbildningsprogram för handledare klart. Länkar till inbjudan och anmälan finns nu i vänster spalt.

 

Fredagen den 12 oktober:

Sara Ingvarsson, Leg. psykolog som har en grundläggande utbildning i KBT, certifiering i beteendeanalytisk organisationsutveckling. Företag - Waldine Consulting

 

Rubrik:

När handledning är som allra bäst – vad gör vi då? Hur vet vi det? Vad är ett lyckat utfall av handledning?

 

Hur gör man för att arbeta på ett systematiskt sätt för att uppnå det?

 

Fredag den 7 december:

Anders Wächter, Socionom, leg. psykoterapeut och handledare.

 

Rubrik:

1. Vad gör man som handledare när man tappar sin mentaliseringsförmåga?

 

2. Samforskning. Hur kan man utvärdera handledning med hjälp av samforskning?

 

 

 

Nyheter

 

Så pratar du om flyktingkrisen i klassrummet

 

Margareta Normell

intervjuas i Skolvärlden

 

Läs Margareta Normells artikel i "Skola och samhälle"

 

Margareta Normell: Hög tid att utbilda lärare för hela yrket! Nu behövs en skola där det är lika självklart att alla lärare har dokumenterade kunskaper på relationsområdet som inom de traditionella skolämnena.

 

 

 

Sidan uppdaterad januari 2015  

© Copyright 2005 Skolhandledarföreningen   

En produktion från Erbenius Media  Foto: Åsa Örnberg, Tecknad bild: Kajsa Nordqvist

Historik

 

Våren 2018

 

16 februari

13.00-16.00

Öppen föreläsning

Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn - Anna-Carin Magnusson

 

16 mars

Årsmöte

16.00-18.00

 

17 mars

Medlemsdag

Workshop

 

20 april

Casemetodik med Ylva Wibeaus

 

Vidareutbildnings-

program för handledare

 

16 mars

9.00-15.30

Handledningsmetodik - erfarenhetsutbyte

Eva Dahlqvist

 

18 maj

9.00-15.30

Att samtala med barn – olika förutsättningar och metodik

Eva Redemo