Skolhandledarföreningen

Hem

Om handledning

Om föreningen

Sök handledare

Sök medlemskap

Kontakt

Länkar och lästips

 

 

 

”Handledning - den bästa form av kompeten-sutveckling som jag har

varit med om!

Jag får börja precis där

jag  är och utvecklas i den

dialog som förs, kan det

bli bättre?"

 

 

 

"Genom att sätta fokus

på pedagogernas förutsättningar

att utföra sitt arbete

tillgodoses elevernas

behov av stimulerande undervisning

och goda relationer."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våren 2019

 

15 februari

13.00-16.00

Öppen föreläsning

Att skapa tillgängliga lärmiljöer

Ewa Bohlin

 

15 mars

Årsmöte

16.00-18.00


Inbjudan

Anmälan

 

24 mars

Workshop för medlemmar

10.00-17.00

Eva Amundsdotter - Genus i organisationer

 

Inbjudan

Anmälan

 

5 april

13.00-16.00

Öppen föreläsning

Jan Platander

Eva Anderberg - 

Aktiverande

metoder för processledning och grupphandledning


Inbjudan

Anmälan

 

 

Vidareutbildnings-

program för handledare

 

15 mars

Pär Eriksson - Systemtänkande, förståelsebaserat ledarskap och mötets magi

 

17 maj

Stefan Heimer - 

Handledning utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt

 

Inbjudan


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Välkommen till Skolhandledarföreningen

... en förening för dig som har

en kvalificerad handledarutbildning och

vill verka för handledning i skolan.


Handledning gör skillnad!


ledda samtal syftar till

att utveckla: 


-  didaktisk kompetens

- yrkesspråk och yrkesidentitet

- ledarskap och relationskompetens

- handlingsberedskap i relation till styrdokumenten


Professionellt ledda samtal

är hälsobefrämjande och 

blir ett redskap i arbetsmiljöarbetet.Fredagen den 15 mars föreläste Pär Eriksson inom Vidareutbildningsprogrammet. Den rörliga mobilen i taket blev metaforen för en organisation, som motvikt till den mer vanligt förekommande organisationsmodellen med en pyramid. Mobilen är vacker när den är i balans, men även bräcklig. Skönheten går förlorad när den är i obalans. Skolans värld är ett bräckligt system där många förändringsvindar blåser och rubbar mobilens skönhet. Den rör sig oavbrutet och kräver medvetenhet kring systemet man möter som handledare. Pär uttryckte det med orden ”Vi kan inte ha som drivkraft att ha rätt, utan drivkraften är att nå förändring"


Det blev en tankeväckande och intressant dag kring behovet av att förstå en organisations alla delar på alla nivåer.

            Nyheter


Sidan uppdaterad januari 2015  

© Copyright 2005 Skolhandledarföreningen   

En produktion från Erbenius Media  Foto: Åsa Örnberg, Tecknad bild: Kajsa Nordqvist

Historik


Hösten 2018


28 september

Etiska dimensioner i lärarens arbete

Sara Irisdotter Aldenmyr


16 november

Tillbaka till skolan - om hemmasittare

Krysmynta Sjödin


Vidareutbildnings-

program för handledare


12 oktober

När handledning är som allra bäst - vad gör vi då?

Sara Ingvarsson


7 december

Vad gör man som handledare när man tappar sin mentaliserings-förmåga?

Samforskning

Anders Wächter


Tidigare föreläsningar