Skolhandledarföreningen

Hem

 

”Handledning - den bästa form av kompeten-sutveckling som jag har

varit med om!

Jag får börja precis där

jag är och utvecklas i den

dialog som förs, kan det

bli bättre?"

 

 

 

"Genom att sätta fokus

på pedagogernas förutsättningar

att utföra sitt arbete

tillgodoses elevernas

behov av stimulerande undervisning

och goda relationer."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våren 2018

 

 

16 februari

13.00-16.00

Öppen föreläsning

Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn - Anna-Carin Magnusson

 

16 mars

Årsmöte

16.00-18.00

 

17 mars

Medlemsdag

Workshop

 

20 april

13.00-17.00

Casemetodik med Ylva Wibeaus

Inbjudan

Anmälan

 

Mitt dilemma

 

 

Vidareutbildnings-

program för handledare

 

16 mars

9.00-15.30

Handledningsmetodik - erfarenhetsutbyte

Eva Dahlqvist

 

18 maj

9.00-15.30

Att samtala med barn – olika förutsättningar och metodik

Eva Redemo

 

Inbjudan

 

Välkommen till Skolhandledarföreningen

... en förening för dig som har

en kvalificerad handledarutbildning och

vill verka för handledning i skolan.

 

Handledning gör skillnad!

 

ledda samtal syftar till

att utveckla: 

 

- didaktisk kompetens

- yrkesspråk och yrkesidentitet

- ledarskap och relationskompetens

- handlingsberedskap i relation till styrdokumenten

 

Professionellt ledda samtal

är hälsobefrämjande och 

blir ett redskap i arbetsmiljöarbetet.

 

 

 

Årets första öppna föreläsning var engagerande och mycket intressant. Anna-Carin Magnusson höll en engagerande föreläsning där hon även presenterade ett material som Stiftelsen Allmänabarnhuset tagit fram kring sexuella övergrepp mot barn. Materialet finns på en egen hemsida "Dagsattprataom" och har skickats ut till alla Sveriges skolor.

 

 

Årsmötet är nu genomfört och styrelsen fick förnyat förtroende och arbetar vidare ytterligare ett år.

 

Stort tack till Bi Dahlborg Reichel för en fantastiskt inspirerande workshop lördagen 17 mars! En rolig och inspirerande dag kring grupputveckling.

 

 

 

Nyheter

 

Så pratar du om flyktingkrisen i klassrummet

 

Margareta Normell

intervjuas i Skolvärlden

 

Läs Margareta Normells artikel i "Skola och samhälle"

 

Margareta Normell: Hög tid att utbilda lärare för hela yrket! Nu behövs en skola där det är lika självklart att alla lärare har dokumenterade kunskaper på relationsområdet som inom de traditionella skolämnena.

 

 

 

Sidan uppdaterad januari 2015  

© Copyright 2005 Skolhandledarföreningen   

En produktion från Erbenius Media  Foto: Åsa Örnberg, Tecknad bild: Kajsa Nordqvist

Historik

 

Hösten 2017

 

22 september

 

Föräldrasamverkan - att bygga tillit

Anne Pihlgren och Eva Anderberg

 

17 november

Att hantera härskartekniker och

dominans i grupper Rosie Jacobsson

 

Vidareutbildnings-

program för handledare

 

6 oktober

9.00-15.30

Empati - nyckelntill samarbete i professionella samtal

 

15 december

9.00-15.30

Metodik och förhållningssätt i handledning-erfarenhetsutbyte