Skolhandledarföreningen

Hem

Om handledning

Om föreningen

Sök handledare

Sök medlemskap

Kontakt

Länkar och lästips

För medlemmar”Handledning - den bästa form av kompeten-sutveckling som jag har

varit med om!

Jag får börja precis där

jag  är och utvecklas i den

dialog som förs, kan det

bli bättre?"
"Genom att sätta fokus

på pedagogernas förutsättningar

att utföra sitt arbete

tillgodoses elevernas

behov av stimulerande undervisning

och goda relationer."


 


 

Våren 2019

 

15 februari

13.00-16.00

Öppen föreläsning

Att skapa tillgängliga lärmiljöer

Ewa Bohlin

 

Inbjudan

Anmälan

 

15 mars

Årsmöte

 

24 mars

Workshop för medlemmar

10.00-17.00

Eva Amundsdotter - Genus i organisationer

 

Inbjudan

Anmälan

 

5 april

Öppen föreläsning

Föreläsare inte klar

 

 

 

Vidareutbildnings-

program för handledare

 

15 mars

Pär Eriksson - Systemtänkande, förståelsebaserat ledarskap och mötets magi

 

17 maj

Stefan Heimer - 

Handledning utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt

 

Inbjudan

Anmälan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till Skolhandledarföreningen

... en förening för dig som har

en kvalificerad handledarutbildning och

vill verka för handledning i skolan.


Handledning gör skillnad!


 ledda samtal syftar till

att utveckla: 


-  didaktisk kompetens

- yrkesspråk och yrkesidentitet

- ledarskap och relationskompetens

- handlingsberedskap i relation till styrdokumenten


Professionellt ledda samtal

är hälsobefrämjande och 

blir ett redskap i arbetsmiljöarbetet.Nu finns vårens tider för öppna föreläsningar, årsmötet och vidareutbildningsprogrammet. Ämne och föreläsare är inte helt klart, så det får vi återkomma med.


Föreläsningen med Krysmynha Sjödin var välbesökt och kändes högaktuell. Hon presenterade hur hon ser på skillnaden mellan hemmasittare och elever som skolkar och att det påverkar hur man arbetar med att få tillbaka elevena till skolan. Det är sällan endast ett skäl till att eleven stannar hemma, utan det är oftast fler sammanflätade orsaker. Det är ett långsiktigt, medvetet och ihärdigt arbete som måste till för att lyckas.Föreläsningen med Anders Wächter var välbesökt och inspirerande. På förmiddagen bjöds vi på en filmsekvens där Anders visade när hans mentaliseringsförmåga sattes på prov för att sedan fördjupa oss i vad som kan göra att man tappar den. Eftermiddagen handlade om samforskningssamtal för att få syn på sig själv i handledarrollen och på det sättet utveckla sitt handledande. Även då fick vi ta del av en filmsekvens med Anders som handledare.


Dagen var lärorik och inspirerande. Vi som var där var imponerade över modet att visa sina tillkortakommande för att ge oss redskap att utveckla handledarrollen. Ett stort tack till Anders för den generositeten!


Du som vill ha kopior på Powerpointen hittar mailadressen till Roland Widlund i inbjudan till höstens föreläsningar. Han vidarebefordrar föreläsarens PowerPoint vid förfrågan.Sidan uppdaterad januari 2015  

© Copyright 2005 Skolhandledarföreningen   

En produktion från Erbenius Media  Foto: Åsa Örnberg, Tecknad bild: Kajsa Nordqvist

Historik


Hösten 2018


28 september

Etiska dimensioner i lärarens arbete

Sara Irisdotter Aldenmyr


16 november

Tillbaka till skolan - om hemmasittare

Krysmynta Sjödin


Vidareutbildnings-

program för handledare


12 oktober

När handledning är som allra bäst - vad gör vi då?

Sara Ingvarsson


7 december

Vad gör man som handledare när man tappar sin mentaliserings-förmåga?

Samforskning

Anders Wächter


Tidigare föreläsningar