Skolhandledarföreningen

Hem

 

”Handledning - den bästa form av kompeten-sutveckling som jag har

varit med om!

Jag får börja precis där

jag är och utvecklas i den

dialog som förs, kan det

bli bättre?"

 

 

 

"Genom att sätta fokus

på pedagogernas förutsättningar

att utföra sitt arbete

tillgodoses elevernas

behov av stimulerande undervisning

och goda relationer."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våren 2019

 

15 februari

Öppen föreläsning

 

15 mars

Årsmöte

 

5 eller 12 april

Öppen föreläsning

 

Vidareutbildnings-

program för handledare

Våren 2019

 

15 mars

17 maj

 

Hösten 2018

 

28 september

13.00-16.00

Öppen föreläsning

Etiska dimensioner i lärarens arbete

Sara Irisdotter Aldenmyr

 

16 november

13.00-16.00

Öppen föreläsning

Tillbaka till skolan - om hemmasittare

Krysmynta Sjödin

Inbjudan

Anmälan

 

Vidareutbildnings-

program för handledare

 

Inbjudan

 

12 oktober

9.00-15.30

När handledning är som allra bäst - vad gör vi då?

Sara Ingvarsson

 

7 december

9.00-15.30

Vad gör man som handledare när man tappar sin mentaliseringsförmåga?

Samforskning

Anders Wächter

 

 

 

Välkommen till Skolhandledarföreningen

... en förening för dig som har

en kvalificerad handledarutbildning och

vill verka för handledning i skolan.

 

Handledning gör skillnad!

 

ledda samtal syftar till

att utveckla: 

 

- didaktisk kompetens

- yrkesspråk och yrkesidentitet

- ledarskap och relationskompetens

- handlingsberedskap i relation till styrdokumenten

 

Professionellt ledda samtal

är hälsobefrämjande och 

blir ett redskap i arbetsmiljöarbetet.

 

 

Nu finns vårens tider för öppna föreläsningar, årsmötet och vidareutbildningsprogrammet. Ämne och föreläsare är inte helt klart, så det får vi återkomma med.

 

Fredagen den 16 november:

Krysmyntha Sjödin problematiserar kring

” Hur gör man som lärare gör när man saknar en elev i skolan?”

 

Krysmyntha är legitimerad psykoterapeut med över 10 års erfarenhet av hemmasittarproblematik,

utifrån skola, socialtjänst, behandlingshem, familjesamtal och psykoterapi.

 

Krysmyntha vägleder utifrån skolans perspektiv i utmaningen att få tillbaka hemmasittande elever.

Hon berättar om sitt arbete utifrån Nyckelmetoden, en utprövad tvärprofessionell arbetsmetod med eleven i fokus och föräldrarna som samarbetspartners.

 

Fredag den 7 december:

Anders Wächter, Socionom, leg. psykoterapeut och handledare.

 

Rubrik:

1. Vad gör man som handledare när man tappar sin mentaliseringsförmåga?

 

2. Samforskning. Hur kan man utvärdera handledning med hjälp av samforskning?

 

 

 

Nyheter

 

Sidan uppdaterad januari 2015  

© Copyright 2005 Skolhandledarföreningen   

En produktion från Erbenius Media  Foto: Åsa Örnberg, Tecknad bild: Kajsa Nordqvist

Historik

 

Våren 2018

 

16 februari

13.00-16.00

Öppen föreläsning

Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn - Anna-Carin Magnusson

 

16 mars

Årsmöte

16.00-18.00

 

17 mars

Medlemsdag

Workshop

 

20 april

Casemetodik med Ylva Wibeaus

 

Vidareutbildnings-

program för handledare

 

16 mars

9.00-15.30

Handledningsmetodik - erfarenhetsutbyte

Eva Dahlqvist

 

18 maj

9.00-15.30

Att samtala med barn – olika förutsättningar och metodik

Eva Redemo