Skolhandledarföreningen

Hem

Om handledning

Om föreningen

Sök handledare

Sök medlemskap

Kontakt

Länkar och lästips

 

 

 

”Handledning - den bästa form av kompeten-sutveckling som jag har

varit med om!

Jag får börja precis där

jag  är och utvecklas i den

dialog som förs, kan det

bli bättre?"

 

 

 

"Genom att sätta fokus

på pedagogernas förutsättningar

att utföra sitt arbete

tillgodoses elevernas

behov av stimulerande undervisning

och goda relationer."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuellt


Våren 2020

 

Öppna föreläsningar:


21 februari

kl 13.00-16.00

Att handleda ledningsgrupper och rektorer


Anita Nordzell, lektor på Stockholms Universitet föreläser


Inbjudan kommer


24 april

kl 13.00-16.00

Om Barnkonventionen


Inbjudan kommer

Årsmöte den 13 mars en stund efter föreläsningenVidareutbildnings-

program för handledare

Fredagar 9.00-15.30


13 mars


”Handledning utifrån ett systemiskt perspektiv”


Hardy Olson, socionom, handledare och leg. psykoterapeut.


15 maj


” Hur vi kan handleda grupper i utvecklande grupprocesser”


Johan Wisén, utbildar i handledning, arbetar med grupp-, ledar och organisationsutveckling


Inbjudan 

AnmälanHösten 2020


Medlemsdag

3 oktober

Workshop med Christina Löwenborg


Öppna föreläsningar:

23 oktober

Kollegialt lärande - vad är det?


November - föreläsare ej klar


Vidareutbildnings-

program för handledare

Fredagar 9.00-15.30


9 oktober

4 december 

 

 

 

 

 


Välkommen till Skolhandledarföreningen

... en förening för dig som har

en kvalificerad handledarutbildning och

vill verka för handledning i skolan.


Handledning gör skillnad!


ledda samtal syftar till

att utveckla: 


-  didaktisk kompetens

- yrkesspråk och yrkesidentitet

- ledarskap och relationskompetens

- handlingsberedskap i relation till styrdokumenten


Professionellt ledda samtal

är hälsobefrämjande och 

blir ett redskap i arbetsmiljöarbetet.            Nyheter

Fredagens föreläsning med Roland Widlund skapade reflektion och gav inspiration inför framtida handledningar. Vi gjorde ett antal övningar i grupperna och de genomsyrades av det tema som föreläsningen handlade om, att låta berättelsen få ta plats och förändras genom samtalet. När vi provade på att använda externaliserande hjälpmedel i en övning användes de också så att berättelsen utvecklades. 


Vi styrelsen önksar alla medlemmar en riktigt god jul och gott nytt år!


 

Historik


Hösten 2019


17-18 augusti

19-20 oktober

1-2 februari

25-26 april

Aktionsmetodik för lärande i arbetslivet - med skola, förskola som gemensamt fokus

Jan Platander

Eva Anderberg


Öppna föreläsningar:


27 september

Reparativa  dialoger - 

Eva Fahlström Borg


25 oktober

Kollegial handledning -

Elisabeth Åsén Nordström


 

Vidareutbildnings-

program för handledare

 

Stöd för skolnärvaro - handledning för teamet som stödjande och främlande metod

Malin Gren Lundell


Bättre med bra framtid än bra berättelser om det förflutna - handledning i ett systemiskt/salutogent perpektiv

Roland Widlund


Tidigare föreläsningarSidan uppdaterad januari 2015  

© Copyright 2005 Skolhandledarföreningen   

En produktion från Erbenius Media  Foto: Åsa Örnberg, Tecknad bild: Kajsa Nordqvist