Skolhandledarföreningen

Hem

 

”Handledning - den bästa form av kompeten-sutveckling som jag har

varit med om!

Jag får börja precis där

jag är och utvecklas i den

dialog som förs, kan det

bli bättre?"

 

 

 

"Genom att sätta fokus

på pedagogernas förutsättningar

att utföra sitt arbete

tillgodoses elevernas

behov av stimulerande undervisning

och goda relationer."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hösten 2018

 

28 september

13.00-16.00

Öppen föreläsning

Etiska dimensioner i lärarens arbete

Sara Irisdotter Aldenmyr

 

16 november

13.00-16.00

Öppen föreläsning

Tillbaka till skolan - om hemmasittare

Krysmynta Sjödin

Inbjudan

Anmälan

 

 

Vidareutbildnings-

program för handledare

 

Inbjudan

Anmälan

 

12 oktober

9.00-15.30

När handledning är som allra bäst - vad gör vi då?

Sara Ingvarsson

 

7 december

9.00-15.30

Vad gör man som handledare när man tappar sin mentaliseringsförmåga?

Samforskning

Anders Wächter

 

 

 

Välkommen till Skolhandledarföreningen

... en förening för dig som har

en kvalificerad handledarutbildning och

vill verka för handledning i skolan.

 

Handledning gör skillnad!

 

ledda samtal syftar till

att utveckla: 

 

- didaktisk kompetens

- yrkesspråk och yrkesidentitet

- ledarskap och relationskompetens

- handlingsberedskap i relation till styrdokumenten

 

Professionellt ledda samtal

är hälsobefrämjande och 

blir ett redskap i arbetsmiljöarbetet.

 

 

 

 

Fredagen den 28 september föreläste Sara Irisdotter Aldenmyr om etiska frågor i läraryrket. Vi fick ta del av några dilemman hämtade ur boken "Läraren och yrkesetiken". Vi fick lyssna på olika etiska perspektiv och hur man kan resonera utifrån dessa. Sara lyfte fram att lärarens etiska kompetens är viktig och kräver möjlighet till reflektion. Det finns en risk att den ökade "juridifieringen" av läraryrket minskar utrymmet att få vara oense och väga olika etiska dimensioner mot varandra.

 

Fredagen den 12 oktober:

Sara Ingvarsson, Leg. psykolog som har en grundläggande utbildning i KBT, certifiering i beteendeanalytisk organisationsutveckling. Företag - Waldine Consulting

 

Rubrik:

När handledning är som allra bäst – vad gör vi då? Hur vet vi det? Vad är ett lyckat utfall av handledning?

 

Hur gör man för att arbeta på ett systematiskt sätt för att uppnå det?

 

Fredag den 7 december:

Anders Wächter, Socionom, leg. psykoterapeut och handledare.

 

Rubrik:

1. Vad gör man som handledare när man tappar sin mentaliseringsförmåga?

 

2. Samforskning. Hur kan man utvärdera handledning med hjälp av samforskning?

 

 

 

Nyheter

 

Sidan uppdaterad januari 2015  

© Copyright 2005 Skolhandledarföreningen   

En produktion från Erbenius Media  Foto: Åsa Örnberg, Tecknad bild: Kajsa Nordqvist

Historik

 

Våren 2018

 

16 februari

13.00-16.00

Öppen föreläsning

Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn - Anna-Carin Magnusson

 

16 mars

Årsmöte

16.00-18.00

 

17 mars

Medlemsdag

Workshop

 

20 april

Casemetodik med Ylva Wibeaus

 

Vidareutbildnings-

program för handledare

 

16 mars

9.00-15.30

Handledningsmetodik - erfarenhetsutbyte

Eva Dahlqvist

 

18 maj

9.00-15.30

Att samtala med barn – olika förutsättningar och metodik

Eva Redemo