Tidigare föreläsningar

Hem

Om handledning

Om föreningen

Sök handledare

Sök medlemskap

Kontakt

Länkar och lästips

 

 

 

”Handledning - den bästa form av kompeten-sutveckling som jag har

varit med om!

Jag får börja precis där

jag  är och utvecklas i den

dialog som förs, kan det

bli bättre?"

 

 

 

"Genom att sätta fokus

på pedagogernas förutsättningar

att utföra sitt arbete

tillgodoses elevernas

behov av stimulerande undervisning

och goda relationer."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019


Aktionsmetodik för lärande i arbetslivet - med skola, förskola som gemensamt fokus

Jan Platander och Eva Anderberg


Genus i organisationer

Eva Amundsdotter 


Aktiverande

metoder för processledning och grupphandledning

Jan Platander och Eva Anderberg


Reparativa  dialoger 

Eva Fahlström Borg


Kollegial handledning

Elisabeth Åsén Nordström


 Vidareutbildningsprogram för handledare

 

Systemtänkande, förståelsebaserat ledarskap och mötets magi


Handledning utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt


Stöd för skolnärvaro - handledning för teamet som stödjande och främlande metod


Bättre med en bra framtid än en bra berättelse om det förflutna


2018


Etiska dimensioner i lärarens arbete

Sara Irisdotter Aldenmyr


Tillbaka till skolan - om hemmasittare

Krysmynta Sjödin


Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn 

Anna-Carin Magnusson


Workshop (endast för medlemmar)

Kommunikation, grupputveckling

och kollektiv intelligens

Bi Dahlborg Reichel


Casemetodik

Ylva Wibeaus


Vidareutbildningsprogram för handledare


När handledning är som allra bäst - vad gör vi då?


Vad gör man som handledare när man tappar sin mentaliseringsförmåga?


Handledningsmetodik - erfarenhetsutbyte


Att samtala med barn – olika förutsättningar och metodik


2017


HBTQ-frågor

David Berjlund

Elsa Garphult


Workshop (endast för medlemmar)

Incluso - a classroom of differences

Asli Weheliye


Relationell kompetens 

Jonas Aspelin


Dialogseminarium - en bildande väg att vandra

Birgitta Sahlin, Gun Mollberger och Ann-Erika Löfqvist


Föräldrasamverkan - att bygga tillit

Anne Pihlgren och Eva Anderberg


Att hantera härskartekniker och

dominans i grupper

Rosie Jacobsson


Vidareutbildningsprogram för handledare


Empati - nyckelntill samarbete i professionella samtal


Metodik och förhållningssätt i handledning-erfarenhetsutbyte


2016

 

Att samverka kring nyanlända/

ensamkommande elever

Marie Balint


SPSMs kurspaket kring NPF

Lena Häägg och Magnus Jarnlo


Den livsviktiga anknytningen

Margareta Normell


Workshop (endast för medlemmar)

Eva Anderberg och Jan Platander


Om näthat

Ängla Eklund och Mikaela Anderhorn

Institutet för juridik och internet

Martina Högberg

Statens mediaråd


2015

 

Samtal i skolan

Petter Iwarsson

BRIS


Samarbete i förskolan -

för barnens skull

Anna-Karin Söderberg

Gunilla Niss


Kreativa metoder i handledning

Katrin Byréus


Handledning och organisationsförståelse

Anders Karlsson

 

Konkretiserad konflikteori genom aktiverande metoder i workshop

Eva Anderberg

Karin Persson


Konflikthantering i professionellt pedagogiskt yrkesutövande 

Ilse Hakvoort


2014


Skolverkets projekt

Handledning för lärande

Anna Österlund 

Birgitta Grefbäck


Arbetslagsutveckling och en modell för samarbets-baserad kommunikation för lärare och elever igrundskolans år 4-8

Ulf Jederlund


Kreativa metoder i handledning

Katrin Byreus


Handledning i förskola och skola - ett pedagogiskt/ elevcentrerat, mentaliserande/reflekterande och processinriktat verktyg

Irma Elwin


Inkluderingens magi via reparativ dialog -

en introduktion i Reparativ Rättvisa

Eva Fahlström Borg


2013


Om handledning och coaching

Ann-Marie Körling

Eva Brolin Andersson


Grupphandledning för kollektiv utveckling

Karin Åberg


Mentalisering och grupp-handledning i lärarprofessionen

Margareta Normell


2012


Handledning som redskap för inkludering

Ulf Jederlund

Miriam Lindström


Hur kan nyutexaminerade lärare få det stöd som de behöver och har rätt till under introduktionsåret?

Inga-Lill Haglund


2011


Från lydnad till ansvar

Margareta Normell


Handledd reflektion för att möta ökade krav

Inga-Lill Haglund

Tidigare

föreläsningarSidan uppdaterad januari 2015  

© Copyright 2005 Skolhandledarföreningen   

En produktion från Erbenius Media  Foto: Åsa Örnberg, Tecknad bild: Kajsa Nordqvist