Sök medlemsskap

Sök medlemskapSå här blir du medlem

För att bli medlem i Skolhandledarföreningen

krävs att du:


a/ har en kvalificerad handledarutbildning som

- har skett över tid, 1,5 – 2 år,

- innefattar egen handledning samt praktik med handledning på den handledningen, exempelvis, S:t Lukas grupphandledarutbildningar, KSL:s utbildning,

ER kompetens och utveckling, Ersta-Sköndals utbildning eller liknande.


eller 

b/ har motsvarande styrkta kunskaper och erfarenheter


samt

- är pedagog eller företräder annan yrkesgrupp som 

  arbetar för handledning inom utbildningssystemet

- godkänns av styrelsen

och därefter erlägger en av årsmötet fastställd årsavgift 

Medlemskap sker genom ett ansökningsförfarande,

där styrelsen är beslutande instans vid eventuella tveksamheter. Medlemsavgiften är 300 kronor/år.Är du intresserad?

Välkommen med din ansökan!

Blankett för ansökan om medlemskapAnsvarig för medlemsfrågor i styrelsen, är

Eva Anderberg som nås via föreningens mailadress.

Föreningens postgiro: 108422-7

Citat

"Jag har handledning med mig själv när jag kör fast i jobbet och tänker – Hur skulle vi ha pratat om den här situationen om det var handledning? Det hjälper mig att hitta vidare och jag har lärt mig ett nytt sätt att tänka och förhålla mig till det som sker i arbetet.”

"Det är viktigt att du och

alla andra mår bra på jobbet!

KÄNSLOR SMITTAR!"

 © Copyright 2005 Skolhandledarföreningen  |  En produktion från Erbenius Media  |  Foto: Åsa Örnberg