Sök Handledare

Sök handledare

”Handledning - den bästa form av kompetensutveckling som jag har varit med om!

Jag får börja precis där jag är och utvecklas i den dialog som förs, kan det bli bättre?"

”Grupphandledningen har varit ett skönt andningshål och ett bekvämt ryggstöd.”

"Genom att sätta fokus på

pedagogernas förutsättningar

att utföra sitt arbete

tillgodoses elevernas behov

av stimulerande undervisning

och goda relationer."

Sök handledare

Du som vill kontakta föreningens medlemmar

kan göra det via


kontakt@skolhandledarforeningen.se

Skolhandledarföreningen har även ett samarbete med

NGS Group AB Vikariepoolen, som  vid sidan av bemanningstjänster även erbjuder handledning för skolpersonal.


Skolhandledarföreningens medlemmar kontaktas

vid behov av handledare.


NGS Group AB Vikariepoolen,

Skolhandledarföreningen är en nationell förening

© Copyright 2005 Skolhandledarföreningen  |  En produktion från Erbenius Media  |  Foto: Åsa Örnberg