Om föreningen

Om föreningen

"Jag visste att jag var en bra lärare även innan jag fick handledning, men nu vågar jag säga och känna att jag är det"

"Vad är det för känslor lärare ger uttryck för när de gnäller på personalrummet?"

”Handledningen gör mig trygg i att vara otrygg”

Foto: Lars Modin

Om föreningen

Skolhandledarföreningen är en ideell förening som bildades 2002 av skolhandledare utbildade vid S:t Lukas i Uppsala..

Föreningens ambition är att sprida kunskap om handledning i skola och förskola samt att verka för hög kvalité på denna.

Föreningens uppgift är att för medlemmarna anordna fortbildning, skapa förutsättningar för handledning på handledningen och att möjliggöra ett erfarenhetsutbyte.

Föreningens medlemmar har lång erfarenhet av arbete inom skola och förskola och har en kvalificerad handledarutbildning.

Medlemmarna finns representerade på många orter runt om i landet och har olika kompetensområden. För vidare information se länken "Sök handledare".

Föreningens postgiro: 108422-7

© Copyright 2005 Skolhandledarföreningen  |  En produktion från Erbenius Media  |  Foto: Åsa Örnberg

Skolhandledarföreningen samarbetar med:


NGS Group AB Vikariepoolen