Kontakt

Kontakt


adress:

Skolhandledarföreningen

Bellmansgatan 23

118 47 Stockholm


e-post: kontakt@skolhandledarforeningen.seStyrelsen


Ordförande

Eva Anderberg


Sekreterare

Liselotte Sandman


Kassör

Eva Mari Halén


Ansvarig för hemsida och digitala medier

Ewa Bohlin


Klubbmästare

Lillebeth Holmdahl


Adjungerad

Bi Dahlborg

Sanna Holmström   Valberedning


Pella Kjellén

Kristina Nyberg Sjögren

Citat

"Handledning är bekräftelse, stöd och utmaning i en balanserad blandning."

"Handledning är ett

sätt att skapa nya berättelser."

"Handledning är att anlägga moteld mot ickekonstruktiva och destruktiva krafter."

"Handledning får människor att känna sig trygga, välkomnade, omhändertagna och utmanade av nya perspektiv

Jag har förstått och insett vilket enormt ansvar vi axlar med vår undervisning och allt arbetet runt omkring, som är så enormt mycket mer än jag trodde innan jag började arbeta och jag känner mig stolt över att faktiskt ro det iland!”

© Copyright 2005 Skolhandledarföreningen  |  En produktion från Erbenius Media  |  Foto: Åsa Örnberg