Tidigare föreläsningar

Hem

 

”Handledning - den bästa form av kompeten-sutveckling som jag har

varit med om!

Jag får börja precis där

jag är och utvecklas i den

dialog som förs, kan det

bli bättre?"

 

 

 

"Genom att sätta fokus

på pedagogernas förutsättningar

att utföra sitt arbete

tillgodoses elevernas

behov av stimulerande undervisning

och goda relationer."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

HBTQ-frågor

David Berjlund

Elsa Garphult

 

Workshop (endast för medlemmar)

Incluso - a classroom of differences

Asli Weheliye

 

Relationell kompetens

Jonas Aspelin

 

Dialogseminarium - en bildande väg att vandra

Birgitta Sahlin, Gun Mollberger och Ann-Erika Löfqvist

 

Föräldrasamverkan - att bygga tillit

Anne Pihlgren och Eva Anderberg

 

Att hantera härskartekniker och

dominans i grupper

Rosie Jacobsson

 

Vidareutbildnings-

program för handledare

 

Empati - nyckelntill samarbete i professionella samtal

 

Metodik och förhållningssätt i handledning-erfarenhetsutbyte

 

2016

Att samverka kring nyanlända/

ensamkommande elever

Marie Balint

 

SPSMs kurspaket kring NPF

Lena Häägg och Magnus Jarnlo

 

Den livsviktiga anknytningen

Margareta Normell

 

Workshop (endast för medlemmar)

Eva Anderberg och Jan Platander

 

Om näthat

Ängla Eklund och Mikaela Anderhorn

Institutet för juridik och internet

Martina Högberg

Statens mediaråd

 

2015

Samtal i skolan

Petter Iwarsson

BRIS

 

Samarbete i förskolan -

för barnens skull

Anna-Karin Söderberg

Gunilla Niss

 

Kreativa metoder i handledning

Katrin Byréus

 

Handledning och organisationsförståelse

Anders Karlsson

Konkretiserad konflikteori genom aktiverande metoder i workshop

Eva Anderberg

Karin Persson

 

Konflikthantering i professionellt pedagogiskt yrkesutövande 

Ilse Hakvoort

 

2014

 

Skolverkets projekt

Handledning för lärande

Anna Österlund 

Birgitta Grefbäck

 

Arbetslagsutveckling och en modell för samarbets-baserad kommunikation för lärare och elever igrundskolans år 4-8

Ulf Jederlund

 

Kreativa metoder i handledning

Katrin Byreus

 

Handledning i förskola och skola - ett pedagogiskt/ elevcentrerat, mentaliserande/reflekterande och processinriktat verktyg

Irma Elwin

 

Inkluderingens magi via reparativ dialog -

en introduktion i Reparativ Rättvisa

Eva Fahlström Borg

 

2013

 

Om handledning och coaching

Ann-Marie Körling

Eva Brolin Andersson

 

Grupphandledning för kollektiv utveckling

Karin Åberg

 

Mentalisering och grupp-handledning i lärarprofessionen

Margareta Normell

 

2012

 

Handledning som redskap för inkludering

Ulf Jederlund

Miriam Lindström

 

Hur kan nyutexaminerade lärare få det stöd som de behöver och har rätt till under introduktionsåret?

Inga-Lill Haglund

 

2011

 

Från lydnad till ansvar

Margareta Normell

 

Handledd reflektion för att möta ökade krav

Inga-Lill Haglund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare

föreläsningar

Sidan uppdaterad januari 2015  

© Copyright 2005 Skolhandledarföreningen   

En produktion från Erbenius Media  Foto: Åsa Örnberg, Tecknad bild: Kajsa Nordqvist