Länkar och tips

Länkar och lästips

Handledningen är alltid dagsfärsk”

Länkar och tips

 

 

 

Från Skolverkets hemsida om kollegialt lärande

Skolverket - om grupphandledning

 

 

HANDLEDARUTBILDNINGAR 

(med inriktning mot förskola och skola)

 

HÖGSKOLEUTBILDNINGAR

 

Ersta Sköndal högskola i Stockholm

www.esh.se

 

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping

http://hj.se/hlk/

 

 

ÖVRIGA HANDLEDARUTBILDNINGAR

 

IHK Institutet för handledning och konsultation

med utbildningar i Uppsala och Göteborg

www.handledning.nu

 

Katrin Byréus

http://www.byreus.com

 

LITTERATURLISTA

Här finns en litteraturlista med tips på litteratur

om både handledning i skolan, mer allmänt

om handledningsprocessen och annat aktuellt inom skola och förskola.

 

Litteraturlista 

 

LÄSVÄRT

 

AVHANDLINGAR

Anneli Frelin, (2008), Uppsala universitet

Professionell närhet och distans — en dimension av lärares arbete ur ett genusperspektiv

 

Karin Åberg,(2009), Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping: Anledning till handledning

 

Christel Sundqvist, (2012), Åbo akademi

Perspektivmöten i skola och handledning - Lärares tankar om specialpedagogisk handledning

 

 

 

RAPPORTER

Rapport om induction och VFU

Åsa Morberg och Lennart Gustafsson,

Högskolan i Gävle

 

Om lärares professionsutveckling

VFU-handboken, Stockholms universitet sid 11 - 21

Från Novis till professionell 

 

Om handledning av nyutexaminerade lärare

Rapport från ett projekt i Uppsala

 

Att lära av de bästa - en ESO rapport om svensk skola i ett forskningsperspektiv av Johannes Åman

ESO-rapport

 

 

 

© Copyright 2005 Skolhandledarföreningen  |  En produktion från Erbenius Media  |  Foto: Åsa Örnberg