Kontakt

Kontakt

 

adress:

Skolhandledarföreningen

Bellmansgatan 23

118 47 Stockholm

 

e-post: kontakt@skolhandledarforeningen.se

 

 

 

Styrelsen

 

Ordförande

Eva Anderberg

 

Sekreterare

Liselotte Sandman

 

Kassör

Lillebeth Holmdahl

 

Ansvarig för hemsida och digitala medier

Eva Mari Halén

 

Klubbmästare

Ewa Bohlin

 

Adjungerad

 

 

 

Valberedning

 

 

Kontaktpersoner för olika lokala nätverk

Uppsala

Inga-Lill Haglund

 

Stockholm

Eva Anderberg

 

Småland

Lena Axelsson

 

 

Citat

"Handledning är bekräftelse, stöd och utmaning i en balanserad blandning."

"Handledning är ett

sätt att skapa nya berättelser."

"Handledning är att anlägga moteld mot ickekonstruktiva och destruktiva krafter."

"Handledning får människor att känna sig trygga, välkomnade, omhändertagna och utmanade av nya perspektiv

Jag har förstått och insett vilket enormt ansvar vi axlar med vår undervisning och allt arbetet runt omkring, som är så enormt mycket mer än jag trodde innan jag började arbeta och jag känner mig stolt över att faktiskt ro det iland!”

© Copyright 2005 Skolhandledarföreningen  |  En produktion från Erbenius Media  |  Foto: Åsa Örnberg